content page photo

Program

Udział w zespole ma charakter dobrowolny i wynika z naturalnego dążenia do aktywności i kontaktu z muzyką. W ramach zajęć, dzieci mogą się uczyć śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach muzycznych. Ze względu na poziom uzdolnień i umiejętności muzycznych możliwy jest podział zespołu na grupę początkującą i zaawansowaną.

Cele programu:
Ogólne:
- zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką,
- stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych,
- zachęcanie do dalszego kształcenia muzycznego,

Szczegółowe:
- kształcenie głosu i umiejętność posługiwania się nim,
- wyrobienie prawidłowej postawy podczas tańca i śpiewu,
- wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości dotyczące zasad muzyki,
- nauka i doskonalenie techniki gry na instrumentach muzycznych,
- wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej,
- kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
- integracja środowiska uczniowskiego,
- dostarczenie radości ze wspólnego muzykowania, a także pozytywnych przeżyć związanych z występami,
- przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska.

Realizacja programu poprzez:
- Nauka różnych utworów muzycznych wokalnych i instrumentalnych,
- Nauka tańców, zabaw, powiedzeń i przysłów ludowych.
- Dostosowanie repertuaru do możliwości uczniów,
- Unikanie schematycznego prowadzenia zajęć,
- Udział w konkursach, festiwalach i koncertach okolicznościowych.

Formy aktywności muzycznej:
- śpiew,
- taniec,
- zabawy muzyczno-ruchowe,
- gra na instrumentach muzycznych

Repertuar:
- Pieśni religijne , patriotyczne i ludowe,
- Kolędy,
- piosenki popularne dziecięce i młodzieżowe,
- utwory na potrzeby szkoły,
- Pieśni góralskie.

Free Quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.